Skip to content

Welkom

De Omnibus is een school van formaat, zowel in omvang als in onderwijskracht. Met een groot team van betrokken leerkrachten verzorgen wij met veel plezier het onderwijs.

 

Daltononderwijs

Daarbij maken we gebruik van de Daltonprincipes, te weten: zelfstandigheid, samenwerken, omgaan met (keuze) vrijheid, reflectie en doelmatigheid. Eigenschappen die een kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooien tot een zelfstandig en zelf­verantwoordelijk individu, in harmonie met de omgeving. We stellen hoge eisen aan onszelf, aan de kinderen en aan u als betrokken ouders/verzorgers. Dat is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs.

 

Prismaschool

De Omnibus is één van de 18 scholen van Stichting Prisma. Stichting Prisma is een actieve en ondernemende organisatie voor christelijk en oecumenisch basisonderwijs in Almere.

 

De nieuwe schoolgids wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

Nieuwe ouders

Tijdig aanmelden

Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het voor het eerst naar school. Wij adviseren ouders om ruim van te voren hun kind (als het 2,5-3 jaar wordt) aan te melden op een basisschool. De school kan dan rekening houden met de groepsgrootte en personele bezetting voor het volgende schooljaar.

Wanneer u interesse hebt in de Omnibus, dan vragen wij u zich eerst aan te melden voor een informatieochtend. Deze ochtenden worden circa 10 keer per jaar gehouden voor een aantal belangstellende ouders tegelijk. De directie geeft uitleg over het oecumenische karakter van de school, het Daltononderwijs en andere uitgangspunten. Na die informatie nemen wij u mee door de school om de sfeer te proeven van de school ‘in bedrijf’*. Er worden dan enkele groepen bezocht.

Na afloop van de informatieochtend krijgt u in ons informatiepakket een aanmeld- en intakeformulier mee naar huis. Wanneer u de keuze voor onze school maakt, vragen wij u om beide formulieren voor ons in te vullen.

Voor het aanmelden voor onze informatieochtend verwijzen wij u naar het kopje ‘Nieuwe leerling aanmelden’ op onze homepage.

Voor het eerst naar school

Als uw kind vier jaar wordt, mag het voor het eerst naar school. Wees er op tijd bij; ons advies is om uw kind rond drie jaar bij ons aan te melden. Natuurlijk is het fijn om eerst eens een kijkje te nemen op onze school en dat kan tijdens de informatieochtend. Als uw keuze is gemaakt kan uw kind een aantal dagdelen ‘proefdraaien’.

Informatieochtend

Tijdens de informatieochtenden geven wij uitleg over onze manier van werken en nemen wij u mee door de school om de sfeer te proeven. Ook is er ruimte om  vragen te stellen. Deze ochtenden worden circa 10 keer per jaar gehouden voor een aantal belangstellende ouders tegelijk. Meld u aan en ervaar onze school ‘in bedrijf’.