Skip to content

Welkom

De Omnibus is een school van formaat, zowel in omvang als in onderwijskracht. Met een groot team van betrokken leerkrachten verzorgen wij met veel plezier het onderwijs.

 

Daltononderwijs

Daarbij maken we gebruiken van de Daltonprincipes, te weten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Eigenschappen die een kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooien tot een zelfstandig en zelf­verantwoordelijk individu, in harmonie met de omgeving. We stellen hoge eisen aan onszelf, aan de kinderen en aan u als betrokken ouders/verzorgers. Dat is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs.

 

Prismaschool

De Omnibus is één van de 19 scholen van Stichting Prisma. Stichting Prisma is een actieve en ondernemende organisatie voor christelijk en oecumenisch basisonderwijs in Almere.

 

De nieuwe schoolgids wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

Nieuwe ouders

Tijdig aanmelden

Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het voor het eerst naar school. 

U kunt uw kind aanmelding als het 3 jaar wordt. 

De school kan dan rekening houden met de groepsgrootte en personele bezetting voor het volgende schooljaar.