Skip to content

Daltonschool

De Omnibus is een Daltonschool. Daltononderwijs is een manier van werken en omgaan met elkaar en gaat uit van een aantal principes met als kern het werken aan een doel.

 

Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan dat afgesproken doel. Belangrijk is dat deze leervraag zoveel mogelijk vanuit de leerling komt, zodat hij eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling.

 

De leerkracht is de coach die de leerling ondersteunt in zijn ontwikkeling en de leerling de verantwoordelijkheid geeft om zijn eigen weg naar het doel te bewandelen en stimuleert samenwerken met andere leerlingen. Tablets, werkbladen, spelletjes, instructies, workshops, computers, e.d. zijn middelen die de leerling tot zijn beschikking heeft om zijn leerdoel te bereiken. Door middel van reflectie­momenten leert de leerling reflecteren op zijn leerweg en bepaalt hij of deze weg de juiste is of dat er aanpassing nodig is.

 

Het toepassen van de Daltonprincipes (samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie) beperkt zich niet alleen tot de kinderen. Het is ook terug te vinden in de wijze waarop leerkrachten samenwerken met elkaar. 

Omnibus_foto_schoolinformatie