Skip to content

Identiteit

De Omnibus is een oecumenische basisschool. Vanuit een christelijke identiteit, gebaseerd op de protestants christelijke en katholieke geloofsopvattingen, wordt vorm en inhoud gegeven aan het onderwijs.

Heel concreet uit het “oecumenische” zich op onze school in de dagopening, door de bijbelvertellingen en de spiegelverhalen die worden verteld, de liedjes die worden gezongen, het gebed en de christelijke feesten. Hierbij maken we gebruik van de godsdienstmethode Trefwoord om op een geheel eigen manier invulling te geven aan de identiteit van de school. Trefwoord maakt gebruik van thema’s, waardoor de Bijbelverhalen dichter bij de leefwereld van de kinderen worden gebracht.

Naast deze zichtbare vormen willen wij dat de identiteit vooral herkenbaar is aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Binnen een goed leef- en werkklimaat gaan kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar om en weten kinderen zich veilig en gezien binnen de Omnibus.

Identiteit