Skip to content

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet op passend onderwijs ingegaan. Scholen krijgen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk kinderen dichtbij huis en afgestemd onderwijs te laten volgen.
Als het nodig is kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, is zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs het uitgangspunt.

 

De besturen in het regulier en speciaal onderwijs krijgen samen de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen (ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) een passend onderwijsaanbod te bieden. Deze samenwerking is onderdeel van de zorgplicht.

 

De samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuning met voldoende capaciteit om op die manier tegemoet te komen aan de uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Om dat te kunnen realiseren werken besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.

 

Binnen dit samenwerkingsverband is De Omnibus gespecialiseerd in het bieden van een lichte en medium onderwijsarrangement aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze leerlingen hebben een auditieve en/of communicatieve beperking. De ondersteuning binnen het TOS arrangement is gericht op het taalonderwijs. Daarnaast volgen zij het reguliere onderwijsprogramma. Voor een intensief onderwijsarrangement worden de leerlingen doorverwezen naar de Alexander Roozendaalschool.

Kijk onderstaand filmpje over passend onderwijs.

Na de invoering van de Wet op passend onderwijs zijn de scholen gezamenlijk verantwoordelijk voor het vinden van een onderwijsplek die het best bij een kind past. Op het moment dat ouders hun kind aanmelden op een school, heeft deze school dan ook de zorgplicht om voor dit kind passend onderwijs te regelen.

Meer informatie over Passend Onderwijs in Almere:
www. passendonderwijs-almere.nl