Skip to content

Pedagogisch klimaat

Op De Omnibus school vinden we het heel belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen en natuurlijk ook de ouders.

 

Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden positieve (leer) ervaringen op te doen. Begrippen als: sfeer, structuur, warmte, veiligheid, geborgenheid, acceptatie, respect, waardering, genegenheid en vertrouwen, waarderen wij als zeer positief.

 

Kanjertraining op de Omnibus

Om systematisch te blijven werken aan het pedagogisch klimaat, gebruiken we als methode voor sociaal emotionele ontwikkeling de Kanjertraining.

Het doel van de Kanjertraining is dat kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en inzicht in hun eigen gedrag. Onze inzet is dat de kinderen zich door de Kanjertraining veilig voelen, betrokken zijn bij elkaar, onderlinge conflicten respectvol weten op te lossen en elkaar kunnen helpen.

 

MGL8874

De Kanjertraining heeft de volgende uitgangspunten die iedere les naar voren komen:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

 

Daarnaast hangen er in de gangen een viertal extra schoolafspraken:

  • We luisteren naar elkaar
  • We zijn rustig in de gangen
  • We houden rechts op de trap
  • We zijn voorzichtig met schoolspullen


Er is bewust gekozen voor de “we-vorm”, omdat de afspraken gelden voor iedereen in de school. We spreken elkaar hier dus ook op aan.

Gedragsprotocol

Met elkaar, kinderen en leerkrachten en ouders, willen wij er voor zorgdragen dat het prettig is om deel uit te maken van onze school. Pesten willen wij zoveel mogelijk vóór zijn. En als er zich dan toch pestproblemen voordoen, zetten we het gedragsprotocol in werking. Dit is een protocol voor leerkrachten, kinderen en ouders die te maken hebben met pestproblematiek op school.