Skip to content

Samen­werkings­partners

 

De Omnibus werkt samen met…
Als school werken wij op verschillende gebieden met andere organisaties samen. Het doel van de samenwerking staat altijd in het teken van het onderwijzen van kinderen. Wij zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen gebaat zijn bij een goede samenwerking tussen school, ouders en organisaties die kinderen ondersteunen.

 

Hieronder staan verschillende partners genoemd.

Kinderopvang

Er zijn diverse kinderopvang bedrijven rondom de school die de kinderen van school halen. Deze leidsters zijn vaak bekend voor de leerkracht. De ouders zorgen voor de informatie naar de leerkrachten.


Kinderworld

Kinderworld is gevestigd in de hoofdvestiging van de school. Kinderen die nog geen 4 jaar zijn kunnen de peuterspeelzaal bezoeken op een aantal dagdelen per week. Daarnaast biedt Kinderworld voor- en buitenschoolse opvang. De meeste peuters stromen door naar de Omnibus. Daarom doen de peuters aan diverse activiteiten mee bijv.: Sinterklaas, Kerst en het kleuterfeest. We streven ernaar om de doorgaande lijn zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er is regelmatig overleg tussen de medewerkers van Kinderworld en de Omnibus.

Alexander Roozendaalschool(ARS)

Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis kunnen op de Omnibus terecht. Heeft een kind intensieve begeleiding nodig i.v.m. zijn taalontwikkelingsstoornis dan gaat het kind naar de ARS. Onze TOS afdeling werkt inhoudelijk samen met de ARS.

 

Zorginstellingen

Indien een kind extra zorg nodig heeft en deze hulp ontvangt van een zorginstelling dan werken wij waar mogelijk samen t.b.v. het kind. Voorbeelden hiervan zijn: Fornhese, de Kinderkliniek, de Geheime Tuin, Auris, het RID, het Oké-punt. Leerkrachten en intern begeleiders doen vaak mee aan “ronde tafel-gesprekken”.