Skip to content

Samen­werkings­partners

 

De Omnibus werkt samen met…
Als school werken wij op verschillende gebieden met andere organisaties samen. Het doel van de samenwerking staat altijd in het teken van het onderwijzen van kinderen. Wij zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen gebaat zijn bij een goede samenwerking tussen school, ouders en organisaties die kinderen ondersteunen.

 

Hieronder staan verschillende partners genoemd.

Kinderopvang

Er zijn diverse kinderopvang bedrijven rondom de school die de kinderen van school halen. Deze leidsters zijn vaak bekend voor de leerkracht. De ouders zorgen voor de informatie naar de leerkrachten.

 

Het Baken

Het Baken bestuur heeft 5 middelbare scholen in Almere waar oecumenisch onderwijs wordt gegeven. We werken op verschillende manieren samen:

  • Jaarlijks bezoeken de leerlingen van groep 8 een dagdeel een Bakenschool naar keuze om vast een beeld te krijgen hoe het er aan toe gaat in het Voortgezet Onderwijs.
  • Trinitas (een Baken locatie voor Gymnasium) verzorgt een aanbod voor kinderen van de Omnibus die meer uitdaging nodig hebben door middel van een periodetaak.
  • Er vindt jaarlijks een ‘warme overdracht’ plaats waarin de leerkrachten van groep 8 mondeling toelichten aan de docenten van het middelbaar onderwijs wat de individuele leerlingen nodig hebben om goed te kunnen presteren.
  • We organiseren jaarlijks een informatieavond waar de middelbare scholen van Almere zich presenteren aan leerlingen van groep 7 en 8 met hun ouders.
  • We nemen deel aan een platform waar zowel Baken als Prisma-scholen in zitten. Hier wordt gesproken over alle aspecten van de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs.

Daarnaast vinden er losse activiteiten plaats, zoals workshops kunstzinnige vorming.

Kinderworld

Kinderworld is gevestigd in de hoofdvestiging van de school. Kinderen die nog geen 4 jaar zijn kunnen de peuterspeelzaal bezoeken op een aantal dagdelen per week. Daarnaast biedt Kinderworld voor- en buitenschoolse opvang. De meeste peuters stromen door naar de Omnibus. Daarom doen de peuters aan diverse activiteiten mee bijv.: Sinterklaas, Kerst en het kleuterfeest. We streven ernaar om de doorgaande lijn zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er is regelmatig overleg tussen de medewerkers van Kinderworld en de Omnibus.

 

Alexander Roozendaalschool(ARS)

Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis kunnen op de Omnibus terecht. Heeft een kind intensieve begeleiding nodig i.v.m. zijn taalontwikkelingsstoornis dan gaat het kind naar de ARS. Onze TOS afdeling werkt inhoudelijk samen met de ARS.

 

Zorginstellingen

Indien een kind extra zorg nodig heeft en deze hulp ontvangt van een zorginstelling dan werken wij waar mogelijk samen t.b.v. het kind. Voorbeelden hiervan zijn: Fornhese, de Kinderkliniek, de Geheime Tuin, Auris, het RID, het Oké-punt. Leerkrachten en intern begeleiders doen vaak mee aan “ronde tafel-gesprekken”.

 

Intraverte

Intraverte is een praktijk voor kinderbegeleiding. Zij richten zich op gedrag en motoriek. Als de natuurlijke ontwikkeling van een kind om wat voor reden dan ook verstoord is kunnen zich diverse hulpvragen aandienen. Bijvoorbeeld: het verbeteren van het samenspelen, het vergroten van de weerbaarheid, oefenen met concentreren en leren focussen, het verbeteren van de sensomotoriek, het leren omgaan met emoties, het vergroten van het zelfvertrouwen, het leren omgaan met rouw en of verliesverwerking. Intraverte begeleidt kinderen met een dergelijke hulpvraag vanuit een totaliteitsvisie waarin de disciplines kinderoefentherapie en psychomotorische therapie samenkomen. Hun werkwijze bevat veel spel en oefensituaties: zo wordt spelenderwijs gewerkt aan de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie tot de specifieke hulpvraag. Zij stellen het kind centraal; omdat de situatie thuis en op school van grote invloed is op de ontwikkeling van een kind betrekken zij ouders en leerkrachten/intern begeleiders nauw bij het hele traject.