Communicatie

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te onderhouden. Daarvoor geven we aan het begin van het jaar een informatiebijeenkomst voor ouders met algemene informatie over het komende schooljaar.

 

Daarnaast zijn er in november en februari kindgesprekken, waarbij leerling, leerkracht en ouders gezamenlijk bespreken hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt. In juni is dit gesprek facultatief. Bij het gesprek in februari en juni is het rapport de basis voor het gesprek. Hierin hebben de leerlingen ook het leerlingrapport ingevuld.

 

Er gaat vanuit school veel en vaak informatie naar de ouders. Wij gebruiken daarvoor digiduif, een digitale communicatieservice. Hierdoor wordt voorkomen, dat er briefjes mee naar huis gaan. Dit zal alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren.

praktische-informatie