Skip to content

Communicatie

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te onderhouden. Daarvoor geven we aan het begin van het jaar een informatiebijeenkomst voor ouders met algemene informatie over het komende schooljaar.

 

Daarnaast zijn er in november en februari kindgesprekken, waarbij leerling, leerkracht en ouders gezamenlijk bespreken hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt. In juni is dit gesprek facultatief. Bij het gesprek in februari en juni is het rapport de basis voor het gesprek. Hierin hebben de leerlingen ook het leerlingrapport ingevuld.

 

Social Schools

Op onze school maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een communicatiesysteem tussen school en ouders/verzorgers. Door het gebruik van dit systeem is er een korte communicatielijn tussen de leerkracht/school en u als ouder/verzorger. Via Social Schools houdt de leerkracht u op de hoogte van activiteiten van de groep, kunt u zich intekenen voor activiteiten of voor de oudergesprekken en tevens gebruiken de leerkrachten en de directie Social Schools voor het communiceren van algemene zaken. Naast het telefonisch doorgeven van absenties, kunt u via Social Schools ook absentiemeldingen doorgeven aan de administratie.

praktische-informatie