Skip to content

Nieuwe leerling
aanmelden

Helaas kunnen wij voor het schooljaar 2023-2024 geen leerlingen meer plaatsen in de groepen: 1, 2, 3, 5, 6 en groep 7.
Voor groep 4 en groep 8 hebben wij nog enkele plekken beschikbaar. Wilt u informatie over het plaatsen voor een leerling in groep 4 of groep 8, dan kunt u mailen naar info@de-omnibus.nl.

 

Voor het schooljaar 2024-2025 kunnen wij geen leerlingen meer plaatsen in de groepen 1 en 2. Daarnaast zullen wij dan geen plek hebben in de groepen 3,4,6,7 en 8.

 

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden voeren wij postcodebeleid. Leerlingen woonachtig in postcodegebied 1321 hebben voorrang.

In our school we only communicate in Dutch, also with children and parents who also speak other languages. We think this is important for the school career and social development of our students. Parents are free to bring along an interpreter.

De Omnibus heeft een open aannamebeleid. Ouders die de oecumenische identiteit van de school respecteren en kiezen voor Daltononderwijs, kunnen hun kind(eren) aanmelden.

Voor actuele aanmeldingsmogelijkheden zie het rode kader op deze pagina.

 

Er is een onderscheid tussen aanmelden en inschrijven. In het primair onderwijs mogen ouders hun kind aanmelden bij een school van voorkeur zodra het kind 3 jaar is. Op basis van het aanmeldformulier neemt de directie een beslissing tot toelating. Een kind kan worden toegelaten en ingeschreven vanaf vier jaar.

 

Bij de aanname van nieuwe leerlingen wordt bekeken of wij een passende plek kunnen bieden. In het ‘School Ondersteunings Profiel’ kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden die wij binnen de school hebben om kinderen te ondersteunen.

Als uw kind vier jaar wordt, mag het voor het eerst naar school. Uw kind ontvangt tijdig een kaartje met de datum van de eerste schooldag, de naam van de leerkracht en het lokaal en gebouw waar het kind geplaatst wordt. Het kind kan in de meeste gevallen in de weken daarvoor enkele dagdelen komen meedraaien in de groep waar het geplaatst is. In overleg met u en de groepsleerkracht worden enkele dagdelen afgesproken.

Herfstkinderen

Is uw kind in oktober, november en december jarig, dan is hij/zij een zogenaamd ‘Herfstkind’. Dit heeft mogelijk invloed over het schoolverloop bij de kleuters. Klik hier voor meer informatie over Instroom Herfstkinderen.

Informatie-ochtend

17 mei 2024 van 9.00 – 10.30 uur

Wij komen graag op de informatieochtend van
U kunt dit formulier alleen versturen als u akkoord gaat met ons Privacybeleid
reCAPTCHA is required.