Skip to content

TOS (Taalontwikkelings­stoornis)

Vijf tot zeven procent van alle mensen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met het leren van taal. De taalproblemen verschillen per kind en per leeftijd. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen erg belangrijk dat deze kinderen op school de juiste ondersteuning krijgen. 


De Omnibus heeft een medium voorziening die leerlingen met TOS begeleidt. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de hersenen taal minder goed verwerken. Een kind met TOS heeft daardoor bijvoorbeeld veel moeite met praten of het begrijpen van taal. Deze leerlingen zitten in De Praatbus in groep 1-2 om daarna in te stromen in de reguliere groepen van de Omnibus. 


De ambulante dienst van Viertaal verzorgt sinds september 2023 de begeleiding rondom leerlingen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen (taalontwikkelingsstoornis en slechthorendheid). Met behulp van ambulante begeleiding kunnen de leerlingen het regulier primair onderwijs (po) volgen.


Dit is voor de kinderen met een TOS heel fijn maar ook voor de kinderen binnen de reguliere groepen. De ervaring is dat niet alleen de leerlingen met een TOS profiteren van een medium voorziening. Omdat de ondersteuning zoveel mogelijk in de klas gegeven wordt, betekent dit profijt voor alle leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de visuele ondersteuning en de specifieke communicatie.

 

De Omnibus biedt een enthousiast en kundig team met expertise op het gebied van taalontwikkeling, en passend onderwijs waarbij tegemoet wordt gekomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen, extra ondersteuning in de klas en de mogelijkheid voor logopedie in ons gebouw.